Skip to content

Rodo – ankieta

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krysian Szcząchor Indywidualna
Praktyka Lekarska, W. Orkana 17 , NIP:9182071794.
2) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia usług
medycznych iz zakresu medycyny estetycznej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B,c,d RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach innych niż medyczne na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO jeśli Pani/Pan wyrazi na to zgodę tj. m.in. w celach:
– informowania o planowanych terminach wizyt, ich zmianach lub odwołaniach,
terminach kontroli okresowej, telefonicznego kontaktu lekarza z pacjentem podczas
rekonwalescencji pozabiegowej, przesyłania informacji o aktualnych promocjach,
zakresu usług gabinetu i edukacji prozdrowotnej etc.
4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wskazane w przepisach prawa,
Krystian Szcząchor Praktyka Lekarska, W. Orkana 17 , NIP:9182071794. przy wykonywaniu
usług
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres swiadczenia uslug
medycznych oraz z zakresu medycyny estetycznej i przez 20 lat od zakończenia leczenia
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia).
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnosé z
prawem przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów
prawa w związku ze świadczeniem usług medycznych i z zakresu medycyny
estetycznej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia leczenia.
W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y i przyjmuje do wiadomości powyższą
tresć.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu